77 نتایج
Madonna of Laroque
notice
en Crotos

1480

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - چوب

گرداوری : کلکسیون شخصی

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

موضوع اصلی : Madonna and Child

توصیف‌ها : زن - Child Jesus - پسر - مریم - مادر

St. John the Baptist
notice
en Crotos

1513

نقاشی

مواد سازنده : چوب - رنگ روغن

ارتفاع : 69 سانتی‌متر – قطر : 57 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : INV 775

گرداوری : موزه لوور - Department of Paintings of the Louvre

مکان کنونی (حذف شد) : Grande Galerie - Denon Wing - Louvre Palace - Room 710

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : religious art

توصیف‌ها : یحیی

Leonardo da Vinci, 1452-1519
Leonardo da Vinci, 1452-1519
ناشناس - Nationalmuseum
notice
Crotos

نقاشی

ارتفاع : 40 سانتی‌متر – قطر : 31 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : NMGrh 1610

گرداوری : Nationalmuseum

مکان کنونی (حذف شد) : Nationalmuseum

توصیف‌ها : لئوناردو داوینچی

An Angel in Green with a Vielle
notice
Crotos

~1490

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - panel

ارتفاع : 117.2 سانتی‌متر – قطر : 60.8 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : NG1661

گرداوری : نگارخانه ملی لندن

مکان کنونی (حذف شد) : نگارخانه ملی لندن

سبک : religious art

نگارخانه ملی لندن : www.nationalgallery.org.uk

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=26692551

Half-Length Figure of an Apostle
Half-Length Figure of an Apostle
لئوناردو داوینچی - Albertina
notice
Crotos

1493-1495

رسم

مواد سازنده : مداد - مرکب - کاغذ

شمارهٔ اموال : 17614

گرداوری : Albertina

مکان کنونی (حذف شد) : Albertina

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

مونالیزا
notice
Crotos

~1503

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - poplar wood - چوب

ارتفاع : 77 سانتی‌متر – قطر : 53 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : INV. 779

گرداوری : موزه لوور - Department of Paintings of the Louvre

مکان کنونی (حذف شد) : Denon Wing - Louvre Palace - Salle des États - موزه لوور

نمایشگاه : Mona Lisa by Leonardo da Vinci - The Mona Lisa by Leonardo da Vinci - Mona Lisa Exhibition

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : چهره‌نگاری

توصیف‌ها : person depicted in Mona Lisa - آسمان - بدنه آبی - پل - armrest - چشم‌ انداز - کوه - gaze towards the viewer

Head of Leda
notice
it Crotos

1505

رسم - study

مواد سازنده : sanguine - کاغذ

ارتفاع : 20 سانتی‌متر – قطر : 15.7 سانتی‌متر

گرداوری : Sforza Castle

مکان کنونی (حذف شد) : Sforza Castle

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : mythological painting

موضوع اصلی : لدا و قو

توصیف‌ها : زن - لدا

Arno Valley Landscape
notice
ca Crotos

1473

رسم

مواد سازنده : مرکب - quill - کاغذ

ارتفاع : 19 سانتی‌متر – قطر : 28.5 سانتی‌متر

گرداوری : Uffizi Gallery - اوفیتزی - Gabinetto dei disegni e delle stampe

مکان کنونی (حذف شد) : اوفیتزی

جنبش ادبی : Early Renaissance

سبک : نقاشی منظره

Annunciation
notice
es Crotos

~1475-1478

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - چوب

ارتفاع : 16 سانتی‌متر – قطر : 60 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : MI 598

گرداوری : موزه لوور - Department of Paintings of the Louvre

مکان کنونی (حذف شد) : Denon Wing - Louvre Palace - Room 709

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

بر پایهٔ : عید بشارت

موضوع اصلی : عید بشارت

توصیف‌ها : مریم - زن

Benois Madonna
notice
en Crotos

1478

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - بوم نقاشی

ارتفاع : 49.5 سانتی‌متر – قطر : 33 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : ГЭ-2773

گرداوری : موزه ارمیتاژ

مکان کنونی (حذف شد) : موزه ارمیتاژ

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

موضوع اصلی : Madonna and Child

توصیف‌ها : زن - Child Jesus - پسر - مریم - پیراهن زنانه - برهنگی - sitting - هاله نور - ناف - پنجره - مادر

Tavola Doria
notice
de Crotos

1503

نقاشی - copy

مواد سازنده : poplar wood

ارتفاع : 86 سانتی‌متر – قطر : 115 سانتی‌متر

گرداوری : Uffizi Gallery

مکان کنونی (حذف شد) : اوفیتزی

نمایشگاه : Quirinal Palace - Italian National Library - Tokyo Fuji Art Museum

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : history painting

توصیف‌ها : The Battle of Anghiari

غسل تعمید مسیح (داوینچی)
غسل تعمید مسیح (داوینچی)
آندرئا دل وروکو - لئوناردو داوینچی - Uffizi Gallery
notice
Crotos

~1470-1472

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - panel

ارتفاع : 177 سانتی‌متر – قطر : 151 سانتی‌متر

گرداوری : Uffizi Gallery

مکان کنونی (حذف شد) : اوفیتزی

سبک : religious art

موضوع اصلی : Baptism of Jesus

توصیف‌ها : عیسی - یحیی - Baptism of Jesus

Medusa
notice
Crotos

~1600

نقاشی

گرداوری : Uffizi Gallery

دنباله : Medusa

مکان کنونی (حذف شد) : Uffizi Gallery

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : mythological painting

توصیف‌ها : سر انسان - مدوسا - زن

Lucan portrait of a man by Leonardo da Vinci
Lucan portrait of a man by Leonardo da Vinci
ناشناس - کلکسیون شخصی
notice
en Crotos

1505

نقاشی

مواد سازنده : تمپرا - چوب

ارتفاع : 44 سانتی‌متر – قطر : 60 سانتی‌متر

گرداوری : کلکسیون شخصی - Museum of the Ancient People of Lucania

مکان کنونی (حذف شد) : والیو بازیلیکاتا

سبک : چهره‌نگاری

توصیف‌ها : لئوناردو داوینچی

The Battle of Anghiari
notice
en Crotos

1503

رده:آثار هنری از بین رفته - fresco

مواد سازنده : fresco

ارتفاع : 42.8 سانتی‌متر

گرداوری : Palazzo Vecchio

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : history painting

بر پایهٔ : Battle of Anghiari

موضوع اصلی : Battle of Anghiari

توصیف‌ها : Battle of Anghiari

Madonna with child and cat.
notice
pl Crotos

1478

رسم

ارتفاع : 130 میلی‌متر – قطر : 94 میلی‌متر

گرداوری : موزه بریتانیا

Salome with the Head of John the Baptist
notice
Crotos

1525

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن

ارتفاع : 56 سانتی‌متر – قطر : 43 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : GG_190

گرداوری : Kunsthistorisches Museum

مکان کنونی (حذف شد) : Kunsthistorisches Museum

سبک : چهره‌نگاری

توصیف‌ها : مرد - زن - سر - دیس - سالومه

Kunsthistorisches Museum : www.khm.at

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=27955518

Head of Christ
notice
en Crotos

1494

نقاشی

مواد سازنده : sanguine

ارتفاع : 40 سانتی‌متر – قطر : 32 سانتی‌متر

گرداوری : Pinacoteca di Brera

مکان کنونی (حذف شد) : Pinacoteca di Brera

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

توصیف‌ها : عیسی - مرد

Bacchus
notice
en Crotos

~1510

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - بوم نقاشی

ارتفاع : 177 سانتی‌متر – قطر : 115 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : INV 780

گرداوری : موزه لوور - Department of Paintings of the Louvre

مکان کنونی (حذف شد) : Grande Galerie - Denon Wing - Louvre Palace - Room 710

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : mythological painting

بر پایهٔ : اساطیر یونانی

توصیف‌ها : Bacchus - مرال - اسب - پهن‌برگان - یحیی - کوه - برهنگی - sitting

مرد ویتورین
notice
Crotos

1492

رسم

ارتفاع : 34 سانتی‌متر – قطر : 24 سانتی‌متر

گرداوری : Gallerie dell'Accademia

مکان کنونی (حذف شد) : Gallerie dell'Accademia

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

توصیف‌ها : انسان - موج مربعی - دایره

بانویی با قاقم (داوینچی)
بانویی با قاقم (داوینچی)
لئوناردو داوینچی - Czartoryski Museum
notice
Crotos

1490

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - walnut wood - تمپرا

ارتفاع : 54 سانتی‌متر – قطر : 39 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : XII-209

گرداوری : Czartoryski Museum

مکان کنونی (حذف شد) : National Museum Kraków

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : چهره‌نگاری

توصیف‌ها : Cecilia Gallerani - زن - قاقم - گردنبند - موی دراز - نقاب (ابهام‌زدایی) - part - پیراهن زنانه - لبخند - دکلته - گیسوبافته

The Holy Infants Embracing
The Holy Infants Embracing
لئوناردو داوینچی -
notice
en Crotos

~1486

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن

ارتفاع : 42 سانتی‌متر – قطر : 53 سانتی‌متر

گرداوری : - کلکسیون شخصی

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

توصیف‌ها : بوسه - کودک نوپا - Child Jesus - Child Saint John

Mona Lisa (Kopie nach)
notice
Crotos

نقاشی

ارتفاع : 79.5 سانتی‌متر – قطر : 58.2 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : 1340

گرداوری : Bavarian State Painting Collections

مکان کنونی (حذف شد) : تمثيل - موزه بویمانس فان بنینگن

بر پایهٔ : مونالیزا

Bavarian State Painting Collections : www.pinakothek.de

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=29946540

The Head of the Virgin in Three-Quarter View Facing Right
The Head of the Virgin in Three-Quarter View Facing...
لئوناردو داوینچی - موزه متروپولیتن نیویورک
notice
Crotos

The Head of the Virgin in Three-Quarter View Facing Right

~1511

رسم

ارتفاع : 20.3 سانتی‌متر – قطر : 15.6 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : 51.90

گرداوری : موزه متروپولیتن نیویورک

مکان کنونی (حذف شد) : موزه متروپولیتن نیویورک

توصیف‌ها : مریم

موزه متروپولیتن نیویورک : www.metmuseum.org

Reasonator Reasonator

CROTOS crotos/?q=29384852

سالواتور موندی
notice
Crotos

1490-1519

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - walnut wood

ارتفاع : 65.6 سانتی‌متر – قطر : 45.4 سانتی‌متر

گرداوری : لوور ابوظبی

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

توصیف‌ها : عیسی - مرد - Salvator Mundi - globus cruciger

Study of a woman's hands
notice
it Crotos

1474

رسم - study

مواد سازنده : silverpoint - کاغذ - charcoal

ارتفاع : 21.4 سانتی‌متر – قطر : 15 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : RL 12558

گرداوری : Royal Collection

مکان کنونی (حذف شد) : قلعه ویندسور

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

توصیف‌ها : دست

Madonna del Gatto
notice
it Crotos

~1480

رسم

مواد سازنده : مرکب - bistre - کاغذ

ارتفاع : 28.1 سانتی‌متر – قطر : 19.9 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : 1860-6-16-98

گرداوری : موزه بریتانیا

مکان کنونی (حذف شد) : موزه بریتانیا

توصیف‌ها : مریم - Child Jesus - گربه

Madonna with the Yarnwinder
notice
Crotos

1501

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - panel

ارتفاع : 48.3 سانتی‌متر – قطر : 36.9 سانتی‌متر

گرداوری : Bowhill House - Duke of Buccleuch collection

جزئی از : Madonna of the Yarnwinder

مکان کنونی (حذف شد) : Drumlanrig Castle

موضوع اصلی : Madonna and Child

نیایش مغان (داوینچی)
نیایش مغان (داوینچی)
لئوناردو داوینچی - Uffizi Gallery
notice
Crotos

~1480

نقاشی - unfinished creative work

مواد سازنده : رنگ روغن - تمپرا - چوب

ارتفاع : 243 سانتی‌متر – قطر : 246 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : N. Inv. 1594

گرداوری : Uffizi Gallery

مکان کنونی (حذف شد) : اوفیتزی

جنبش ادبی : رنسانس

سبک : religious art

موضوع اصلی : نیایش مغان

توصیف‌ها : Child Jesus - مریم - زن - نیایش مغان

Nude Mona Lisa
notice
en Crotos

~1510

رسم

مواد سازنده : کاغذ

ارتفاع : 72.4 سانتی‌متر – قطر : 54 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : DE 32

گرداوری : Condé Museum

مکان کنونی (حذف شد) : Condé Museum

سبک : هنر برهنه

توصیف‌ها : زن - female nude - مونالیزا - لبخند

Head of a Woman
notice
en Crotos

~1508

نقاشی - پیش‌طرح

مواد سازنده : رنگ روغن - چوب - umber - کهربا - سفیداب سرب - grisaille

ارتفاع : 24.6 سانتی‌متر – قطر : 21 سانتی‌متر

شمارهٔ اموال : 362

گرداوری : گالری ملی پارما

مکان کنونی (حذف شد) : گالری ملی پارما

جنبش ادبی : High Renaissance

سبک : چهره‌نگاری

توصیف‌ها : زن - صورت - موی دراز - لبخند

Head of a Woman
notice
fr Crotos

1483

رسم

مواد سازنده : کاغذ

ارتفاع : 181 میلی‌متر – قطر : 159 میلی‌متر

گرداوری : Royal Library of Turin

مکان کنونی (حذف شد) : Royal Library of Turin

St. Jerome in the Wilderness
notice
en Crotos

1483

نقاشی

مواد سازنده : رنگ روغن - panel

ارتفاع : 103 سانتی‌متر – قطر : 75 سانتی‌متر

گرداوری : موزه واتیکان

مکان کنونی (حذف شد) : موزه واتیکان

جنبش ادبی : رنسانس ایتالیایی

سبک : religious art

توصیف‌ها : جروم

4 secondes